E-book

Op toegankelijke wijze krijg je toegang tot allerlei onderwerpen uit de wereld van de Natuurlijke Gezondheid.

Op een snelle en eenvoudige wijze kun je op een breed vlak informatie inwinnen.

e-book

 

Het Global Effect e-book

Het E-book beoogt op lange termijn diverse deelgebieden te bestrijken die de maatschappij bepalen, zoals: milieu, onderwijs, rechtvaardigheid, landbouw, economie, onderwijs, bouw, enz...

Dit is het eerste gedeelte en beperkt tot het thema van de natuurlijke gezondheid.

De onderwerpen zijn geschreven vanuit waarden zoals duurzaamheid en respect voor de natuur. Levende wezens zoals planten, dieren en mensen staan centraal.

Wij wensen je veel leesplezier toe! Dat je over uiteenlopende onderwerpen kernachtige bijdragen vindt zal daartoe zeker bijdragen, de gekozen uitgangspunten helpen je inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van de natuurlijke gezondheid.

 
Natuurlijke gezondheid

Natuurlijke gezondheid

In de natuurlijke gezondheid gaat men ervan uit dat de mens een natuurlijk wezen is met een zelfregulerend mekanisme. Het bouwt op - onderhoudt - herstelt - vernieuwd - genereert zijn eigen energie.
In de natuur vindt men al het nodige dat de mens nodig heeft, men wint aan veerkracht.